dokumenty do wypłacenia odprawy pośmiertnej

Baza znalezionych haseł

Tokiohotel - pierwszy wpis

Temat: Odprawa pośmiertna
W podatkowej znalazłam jeszcze to, mam nadzieję że pomoże.

"Po śmierci członka zarządu, który był zatrudniony na umowę o pracę, żona
otrzymała jego zaległe wynagrodzenie oraz odprawę pośmiertną. Jak rozliczyć
pracownika z uzyskanych przychodów, a jak jego żonę?
Skoro członek zarządu był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to jego
wynagrodzenie należy kwalifikować jako przychody ze stosunku pracy.
W momencie śmierci pracownika, ustaje stosunek pracy i obowiązek poboru
zaliczek na podatek dochodowy. Wynagrodzenia wypłacone do chwili śmierci
podatnika podlegają wykazaniu i rozliczeniu w miesięcznych deklaracjach PIT-4.
Ponadto, zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, płatnik zobowiązany jest sporządzić i przekazać urzędowi skarbowemu
informację o uzyskanych w ciągu roku podatkowego przez podatnika dochodach i
pobranych przez płatnika zaliczkach na podatek dochodowy.

Natomiast wypłacone żonie zaległe wynagrodzenie zmarłego pracownika, stanowi
dla niej przychód z praw majątkowych, podlegający opodatkowaniu podatkiem
dochodowym. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty
należności m.in. z tytułu praw majątkowych, są obowiązane jako płatnicy
pobierać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19% należności. Dla
wynagrodzeń wypłaconych małżonce zmarłego pracownika nie stosuje się kosztów
uzyskania przychodów. Nie są one również objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami
społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym. Tak więc zaliczkę na podatek od
tego rodzaju wypłat należy obliczyć i odprowadzić od całości wypłaconego
przychodu. Podlega ona wykazaniu w zbiorczej deklaracji PIT-4. W terminie do
końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy zobowiązani są
przesłać podatnikom oraz urzędom skarbowym informację o dokonanych wypłatach i
pobranych zaliczkach PIT-8B."

Za Gazeta Podatkowa nr 67/(67) z dn. 2004-08-30

A jeśli chodzi o dokumenty to pewnie akt zgonu i wszystko to co dokumentuje
prawo do odprawy czyli np. dokument potw. wiek dziecka, zaswiadczenie o
uczęszczaniu do szkoły itp, zależy komu wypłacasz.


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,28055014,28055014,Odprawa_posmiertna.html